Φ Signature Sequence no. 2

Casey Mongoven

January 21, 2005

 

description of sequence: arranging the numbers s + jΦ (s,j ≥ 1) in increasing order, the sequence of s's is the signature sequence of Φ

number of members in sequence used: 1483

orientation: descending

temperament: φ7 + 1

highest pitch: 1454 Hertz

lowest pitch: 150.4030996105 Hertz

length: 63.769 seconds

note value: .043 seconds

waveform: triangle 0° → square 0°

pan values: 20.72° → -20.72°

dynamic values: p → fff

starting attack: .005 seconds

attack roll-off: .00002 seconds

starting release: .008 seconds

release roll-off: .000032 seconds

 

values used:

 

#     pitch in Hertz    wave        pan value   dynamic  attack   release

 

1     1454.0000000000   triangle 0° 20.72°      p        .005000  .008000  

2     1405.5889122535               20.10°               .004980  .007968  

3     1358.7896769256   m           19.48°      c        .004960  .007936  

4     1313.5486272154   o           18.87°      r        .004940  .007904  

5     1269.8138831635   r           18.25°      e        .004920  .007872  

6     1227.5352921596   p           17.63°      s        .004900  .007840  

7     1186.6643714301   h           17.01°      c        .004880  .007808  

8     1147.1542524404               16.39°      e        .004860  .007776  

9     1108.9596271490   ¦           15.77°      n        .004840  .007744  

10    1072.0366960505   ¦           15.15°      d        .004820  .007712  

11    1036.3431179487   ¦           14.54°      o        .004800  .007680  

12    1001.8379614023   ¦           13.92°               .004780  .007648  

13    968.4816577865    ¦           13.30°      ¦        .004760  .007616  

14    936.2359559186    ¦           12.68°      ¦        .004740  .007584  

15    905.0638781927    ¦           12.06°      ¦        .004720  .007552  

16    874.9296781766    ¦           11.44°      ¦        .004700  .007520

17    845.7987996193    ¦           10.82°      ¦        .004680  .007488  

18    817.6378368241    ¦           10.21°      ¦        .004660  .007456  

19    790.4144963403    ¦           9.59°       ¦        .004640  .007424  

20    764.0975599315    ¦           8.97°       ¦        .004620  .007392  

21    738.6568487755    ¦           8.35°       ¦        .004600  .007360

22    714.0631888576    ¦           7.73°       ¦        .004580  .007328

23    690.2883775149    ¦           7.11°       ¦        .004560  .007296

24    667.3051510951    ¦           6.49°       ¦        .004540  .007264

25    645.0871536925    ¦           5.88°       ¦        .004520  .007232

26    623.6089069239    ¦           5.26°       ¦        .004500  .007200

27    602.8457807117    ¦           4.64°       ¦        .004480  .007168

28    582.7739650393    ¦           4.02°       ¦        .004460  .007136

29    563.3704426473    ¦           3.40°       ¦        .004440  .007104

30    544.6129626385    ¦           2.78°       ¦        .004420  .007072

31    526.4800149616    ¦           2.16°       ¦        .004400  .007040

32    508.9508057449    ¦           1.55°       ¦        .004380  .007008

33    492.0052334508    ¦           .93°        ¦        .004360  .006976

34    475.6238658247    ¦           .31°        ¦        .004340  .006944

35    459.7879176110    ¦           -.31°       ¦        .004320  .006912

36    444.4792290111    ¦           -.93°       ¦        .004300  .006880

37    429.6802448590    ¦           -1.55°      ¦        .004280  .006848  

38    415.3739944898    ¦           -2.16°      ¦        .004260  .006816  

39    401.5440722787    ¦           -2.78°      ¦        .004240  .006784  

40    388.1746188281    ¦           -3.40°      ¦        .004220  .006752  

41    375.2503027806    ¦           -4.02°      ¦        .004200  .006720  

42    362.7563032381    ¦           -4.64°      ¦        .004180  .006688  

43    350.6782927658    ¦           -5.26°      ¦        .004160  .006656  

44    339.0024209626    ¦           -5.88°      ¦        .004140  .006624  

45    327.7152985778    ¦           -6.49°      ¦        .004120  .006592  

46    316.8039821574    ¦           -7.11°      ¦        .004100  .00656  

47    306.2559592009    ¦           -7.73°      ¦        .004080  .006528  

48    296.0591338132    ¦           -8.35°      ¦        .004060  .006496  

49    286.2018128330    ¦           -8.97°      ¦        .004040  .006464  

50    276.6726924243    ¦           -9.59°      ¦        .004020  .006432  

51    267.4608451134    ¦           -10.21°     ¦        .004000  .006400

52    258.5557072581    ¦           -10.82°     ¦        .003980  .006368  

53    249.9470669339    ¦           -11.44°     ¦        .003960  .006336  

54    241.6250522232    ¦           -12.06°     ¦        .003940  .006304  

55    233.5801198952    ¦           -12.68°     ¦        .003920  .006272  

56    225.8030444618    ¦           -13.30°     ¦        .003900  .006240  

57    218.2849075988    ¦           -13.92°     ¦        .003880  .006208  

58    211.0170879182    ¦           -14.54°     ¦        .003860  .006176  

59    203.9912510825    ¦           -15.15°     ¦        .003840  .006144  

60    197.1993402464    ¦           -15.77°     ¦        .003820  .006112  

61    190.6335668184    ¦           -16.39°     ¦        .003800  .006080  

62    184.2864015291    ¦           -17.01°     ¦        .003780  .006048  

63    178.1505657967    ¦           -17.63°     ¦        .003760  .006016  

64    172.2190233807    ¦           -18.25°     ¦        .003740  .005984  

65    166.4849723129    ¦           -18.87°     ¦        .003720  .005952  

66    160.9418370976    ¦           -19.48°     ¦        .003700  .005920  

67    155.5832611706                -20.10°              .003680  .005888  

68    150.4030996105    square 0°   -20.72°     fff      .003660  .005856                          


sequence values:

 

1 2 1 3 2 4 1 3 5 2 4 1 6 3 5 2 7 4 1 6 3 8 5 2 7 4 9 1 6 3 8 5 10 2 7 4 9 1 6 11 3 8 5 10 2 7 12 4 9 1 6 11 3 8 13 5 10 2 7 12 4 9 1 14 6 11 3 8 13 5 10 2 15 7 12 4 9 1 14 6 11 3 16 8 13 5 10 2 15 7 12 4 17 9 1 14 6 11 3 16 8 13 5 18 10 2 15 7 12 4 17 9 1 14 6 19 11 3 16 8 13 5 18 10 2 15 7 20 12 4 17 9 1 14 6 19 11 3 16 8 21 13 5 18 10 2 15 7 20 12 4 17 9 22 1 14 6 19 11 3 16 8 21 13 5 18 10 23 2 15 7 20 12 4 17 9 22 1 14 6 19 11 24 3 16 8 21 13 5 18 10 23 2 15 7 20 12 25 4 17 9 22 1 14 6 19 11 24 3 16 8 21 13 26 5 18 10 23 2 15 7 20 12 25 4 17 9 22 1 14 27 6 19 11 24 3 16 8 21 13 26 5 18 10 23 2 15 28 7 20 12 25 4 17 9 22 1 14 27 6 19 11 24 3 16 29 8 21 13 26 5 18 10 23 2 15 28 7 20 12 25 4 17 30 9 22 1 14 27 6 19 11 24 3 16 29 8 21 13 26 5 18 31 10 23 2 15 28 7 20 12 25 4 17 30 9 22 1 14 27 6 19 32 11 24 3 16 29 8 21 13 26 5 18 31 10 23 2 15 28 7 20 33 12 25 4 17 30 9 22 1 14 27 6 19 32 11 24 3 16 29 8 21 34 13 26 5 18 31 10 23 2 15 28 7 20 33 12 25 4 17 30 9 22 1 35 14 27 6 19 32 11 24 3 16 29 8 21 34 13 26 5 18 31 10 23 2 36 15 28 7 20 33 12 25 4 17 30 9 22 1 35 14 27 6 19 32 11 24 3 37 16 29 8 21 34 13 26 5 18 31 10 23 2 36 15 28 7 20 33 12 25 4 38 17 30 9 22 1 35 14 27 6 19 32 11 24 3 37 16 29 8 21 34 13 26 5 39 18 31 10 23 2 36 15 28 7 20 33 12 25 4 38 17 30 9 22 1 35 14 27 6 40 19 32 11 24 3 37 16 29 8 21 34 13 26 5 39 18 31 10 23 2 36 15 28 7 41 20 33 12 25 4 38 17 30 9 22 1 35 14 27 6 40 19 32 11 24 3 37 16 29 8 42 21 34 13 26 5 39 18 31 10 23 2 36 15 28 7 41 20 33 12 25 4 38 17 30 9 43 22 1 35 14 27 6 40 19 32 11 24 3 37 16 29 8 42 21 34 13 26 5 39 18 31 10 44 23 2 36 15 28 7 41 20 33 12 25 4 38 17 30 9 43 22 1 35 14 27 6 40 19 32 11 45 24 3 37 16 29 8 42 21 34 13 26 5 39 18 31 10 44 23 2 36 15 28 7 41 20 33 12 46 25 4 38 17 30 9 43 22 1 35 14 27 6 40 19 32 11 45 24 3 37 16 29 8 42 21 34 13 47 26 5 39 18 31 10 44 23 2 36 15 28 7 41 20 33 12 46 25 4 38 17 30 9 43 22 1 35 14 48 27 6 40 19 32 11 45 24 3 37 16 29 8 42 21 34 13 47 26 5 39 18 31 10 44 23 2 36 15 49 28 7 41 20 33 12 46 25 4 38 17 30 9 43 22 1 35 14 48 27 6 40 19 32 11 45 24 3 37 16 50 29 8 42 21 34 13 47 26 5 39 18 31 10 44 23 2 36 15 49 28 7 41 20 33 12 46 25 4 38 17 51 30 9 43 22 1 35 14 48 27 6 40 19 32 11 45 24 3 37 16 50 29 8 42 21 34 13 47 26 5 39 18 52 31 10 44 23 2 36 15 49 28 7 41 20 33 12 46 25 4 38 17 51 30 9 43 22 1 35 14 48 27 6 40 19 53 32 11 45 24 3 37 16 50 29 8 42 21 34 13 47 26 5 39 18 52 31 10 44 23 2 36 15 49 28 7 41 20 54 33 12 46 25 4 38 17 51 30 9 43 22 1 35 14 48 27 6 40 19 53 32 11 45 24 3 37 16 50 29 8 42 21 55 34 13 47 26 5 39 18 52 31 10 44 23 2 36 15 49 28 7 41 20 54 33 12 46 25 4 38 17 51 30 9 43 22 56 1 35 14 48 27 6 40 19 53 32 11 45 24 3 37 16 50 29 8 42 21 55 34 13 47 26 5 39 18 52 31 10 44 23 57 2 36 15 49 28 7 41 20 54 33 12 46 25 4 38 17 51 30 9 43 22 56 1 35 14 48 27 6 40 19 53 32 11 45 24 58 3 37 16 50 29 8 42 21 55 34 13 47 26 5 39 18 52 31 10 44 23 57 2 36 15 49 28 7 41 20 54 33 12 46 25 59 4 38 17 51 30 9 43 22 56 1 35 14 48 27 6 40 19 53 32 11 45 24 58 3 37 16 50 29 8 42 21 55 34 13 47 26 60 5 39 18 52 31 10 44 23 57 2 36 15 49 28 7 41 20 54 33 12 46 25 59 4 38 17 51 30 9 43 22 56 1 35 14 48 27 61 6 40 19 53 32 11 45 24 58 3 37 16 50 29 8 42 21 55 34 13 47 26 60 5 39 18 52 31 10 44 23 57 2 36 15 49 28 62 7 41 20 54 33 12 46 25 59 4 38 17 51 30 9 43 22 56 1 35 14 48 27 61 6 40 19 53 32 11 45 24 58 3 37 16 50 29 63 8 42 21 55 34 13 47 26 60 5 39 18 52 31 10 44 23 57 2 36 15 49 28 62 7 41 20 54 33 12 46 25 59 4 38 17 51 30 64 9 43 22 56 1 35 14 48 27 61 6 40 19 53 32 11 45 24 58 3 37 16 50 29 63 8 42 21 55 34 13 47 26 60 5 39 18 52 31 65 10 44 23 57 2 36 15 49 28 62 7 41 20 54 33 12 46 25 59 4 38 17 51 30 64 9 43 22 56 1 35 14 48 27 61 6 40 19 53 32 66 11 45 24 58 3 37 16 50 29 63 8 42 21 55 34 13 47 26 60 5 39 18 52 31 65 10 44 23 57 2 36 15 49 28 62 7 41 20 54 33 67 12 46 25 59 4 38 17 51 30 64 9 43 22 56 1 35 14 48 27 61 6 40 19 53 32 66 11 45 24 58 3 37 16 50 29 63 8 42 21 55 34 68 13 47 26 60 5 39 18 52 31 65 10 44 23 57 2 36 15 49 28 62 7 41 20 54 33 67 12 46 25 59 4 38 17 51 30 64 9 43 22 56 1

 

graph:

 

 

previous score  next score

 

catalogue entry for this work

 

catalog index