φ Signature Sequence no. 9
Casey Mongoven
December 6, 2005
PARAMETERS GRAPH SEQUENCE VALUES
description of sequence: Arranging the numbers s + jΦ (s,j ≥ 1)
in increasing order, the sequence of s's is the signature 
sequence of Φ. Φ is equal to (-1 + 5)/2.
number of members in sequence used: 503
length: 26.659 seconds
note value: .053 seconds
orientation: descending
temperament: φ^4 + 1
waveform: sine+saw 0° → triangle+square 0°
simulated spatial location: 29° → -29°
highest pitch: 1301 Hertz
lowest pitch: 49.51923 Hertz
dynamic value: f → fff
starting attack: .005 seconds
attack roll-off: .0001 seconds
starting release: .008 seconds
release roll-off: .00016 seconds
# pitch in Hz waveform s.s.l. dynamic attack     release  
1 1301.000 si+sa 0° 29° f .00500 .00800
2 1135.354 .00490 .00784
3 990.7985 m ¦ c .00480 .00768
4 864.6481 o ¦ r .00470 .00752
5 754.5593 r ¦ e .00460 .00736
6 658.4873 p ¦ s .00450 .00720
7 574.6474 h ¦ c .00440 .00704
8 501.4821 ¦ e .00430 .00688
9 437.6324 ¦ ¦ n .00420 .00672
10 381.9122 ¦ ¦ d .00410 .00656
11 333.2864 ¦ ¦ o .00400 .00640
12 290.8517 ¦ ¦ .00390 .00624
13 253.8199 ¦ ¦ ¦ .00380 .00608
14 221.5030 ¦ ¦ ¦ .00370 .00592
15 193.3008 ¦ ¦ ¦ .00360 .00576
16 168.6894 ¦ ¦ ¦ .00350 .00560
17 147.2115 ¦ ¦ ¦ .00340 .00544
18 128.4682 ¦ ¦ ¦ .00330 .00528
19 112.1114 ¦ ¦ ¦ .00320 .00512
20 97.83715 ¦ ¦ ¦ .00310 .00496
21 85.38033 ¦ ¦ ¦ .00300 .00480
22 74.50953 ¦ ¦ ¦ .00290 .00464
23 65.02283 ¦ ¦ ¦ .00280 .00448
24 56.74399 .00270 .00432
25 49.51923 tr+sq 0° -29 fff .00260 .00416
catalogue entry and files for this work
previous score next score
index